widok od ul. Rakowieckiej

elewacja północna | skrzyżowanie z ul. Opoczyńską