Propozycja zmian lokatorskich – maksymalna liczba pomieszczeń.